Benutten zoals bedoeld

Een serie affiches voor de Belangengroep Benutten zoals Bedoeld (BzB). Zij zijn gehoord, er komt géén extra oeververbinding.