Een serie affiches voor de Belangengroep Benutten zoals Bedoeld (BzB).

Zij zijn gehoord, er komt géén extra oeververbinding.